De Triton garantie (3 jaar)

De Triton garantie (3 jaar)

Om de verlengde 3 jaar garantie te activeren, registreert u uw product binnen 30 dagen online op www.tritontools.com. Wanneer u uw product niet wilt registreren geld de 30 dagen garantie.

De garantie, en de garantieperiode, gaat in vanaf de aankoopdatum als vermeld op uw ontvangstbewijs.

Als dit product binnen 30 dagen na aankoop een gebrek vertoont, breng het dan samen met uw ontvangstbewijs terug naar de verkoper en beschrijf het gebrek in detail.

Als dit product na de periode van 30 dagen een gebrek vertoont, moet een garantieclaim worden ingediend.

Voor een geldige claim dient u het originele ontvangstbewijs met de aankoopdatum en het productnummer, een gedetailleerde gebrek beschrijving, uw garantiebewijs, en uw naam en adres voor te leggen.

De verzendkosten worden niet vergoed. Biedt de items die u terugstuurt voor reparatie in een schone en veilige staat aan. Verpak ze zorgvuldig om schade tijdens het vervoer te voorkomen. Ongepaste en onveilige leveringen worden mogelijk geweigerd.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door Triton Tools of een officiële reparatiedienst. Reparatie of vervanging van het product verlengt of vernieuwt de garantieperiode niet. De ingehouden gereedschappen of onderdelen die zijn vervangen, worden het eigendom van Triton Tools. De reparatie of vervanging van het product onder garantie is bijkomstig aan en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

Wat wordt gedekt:

De reparatie van het product, mits naar tevredenheid van Triton Tools kan worden vastgesteld dat het gebrek ontstaan is tijdens de garantieperiode en het gevolg is van een materiaal- of fabrieksfout. Voor onderdelen die niet meer verkrijgbaar zijn of niet meer vervaardigd worden zal Triton Tools een functionele vervanging uitvoeren.

Wat wordt niet gedekt:

  • Normale slijtage veroorzaakt door gebruik in overeenstemming met de handleiding zoals zaagbladen, borstels, riemen, gloeilampen, accu’s etc.
  • Toevallige schade/gebreken ten gevolge van nalatig gebruik, gebruik bij ongewone omstandigheden, overbelasting, verwaarlozing, achteloze bediening of hantering van het product.
  • Gebruik van het product voor andere doeleinden dan normaal huishoudelijk gebruik.
  • Wijzigingen of modificaties aan het product.
  • Gebruik van andere onderdelen en accessoires dan de officiële Triton onderdelen.
  • Foutieve installatie (behalve wanneer geïnstalleerd door Triton Tools).
  • Reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door anderen dan Triton Tools of een officiële reparatiedienst.
  • Uitgezonderd het recht op het verhelpen van gebreken van het product gedekt door deze garantievoorwaarden zijn geen andere claims gedekt.
  • Minimale afwijkingen van de specificaties die geen invloed hebben op de functionaliteit van het product.